Bos Advocatuur
Sneek
Welkom bij Bos Advocatuur Sneek

Zoekt u rechtshulp of een advocaat?

 
Een advocaat die denkt in oplossingen en niet in geschillen?
 
Een advocaat die bij uw zaak betrokken kan zijn en direkt bereikbaar is?
 
 
Binnen het universeel karakter van Bos Advocatuur kunnen die rechtsgebieden behandeld worden waarin een of meerdere specialistische aspecten werden ontwikkeld.
 
 
Het kantoor is gevestigd te Sneek. 
 
 
Het kantoor van Bos Advocatuur ligt op korte afstand van Harlingen, Bolsward, Franeker, Workum, Makkum, Leeuwarden, Heerenveen, Joure, Grou, Het Bildt, IJlst, Sloten, Stavoren,
 
Hindeloopen, Workum, Lemmer, Balk, Koudum en Heeg.

 
Bos Advocatuur onderscheidt zich door haar laagdrempeligheid, persoonlijke benadering en is in hoofdzaak geïnterreseerd in oplossingen en niet zozeer in onnodige
 
(kostbare) rechtsprocedures.
 
 
Tot de groeiende groep van advocaten en advocatenkantoren in en rond Sneek (Zuidwest Friesland) - en die streven naar betaalbare rechtshulp - dient ook Bos Advocatuur
 
te worden gerekend.
 
  
Rechtshulp dient immers voor iedereen bereikbaar te zijn.
 
  
U kunt altijd een beroep doen op een vrijblijvende - en mede ter nadere kennismaking - orienterende bespreking.
 
Leeuwarderweg 28
8605 AH SNEEK
 
0515 796 515 

Welkom bij Bos Advocatuur SneekTarievenRechtsgebiedenAlgemeen VoorwaardenContact en route